Beside you as your Friend

Finest & Strongest Law firm in the world

Beside you as your Friend

Finest & Strongest Law firm in the world

Advokatska kancelarija

Zoran Jakovljević

Advokatska Kancellarija Zoran R Jakovljević osnovna je 2010 godine i ista je od svog osnivanja pa do danas bila angažovana u brojnim zastupanjima predmeta krivičnog građanskog privrednog upravnog i radnog prava.

Osnivač kancelarije Advokat Zoran Jakovljević zajedno sa svojim kolegama advokatima i saradnicima učestovao je u zastupanju u brojnim pravnim predmetima visoke složenosti i obimnosti. Profesionalni opus i delokrug rada kancelarije odnosi se na razne vrste pružanja pravnih usluga, u okviru toga podnošenja krivičnih prijava i iniciranje pokretanja krivičnih postupaka, i vršenje odbrane u istim, podnošenja tužbi i zastupanje u postupcima građanskog, privrednog upravnog i radnog prava kao i ulaganje rednovnih i vanrednih pravnih lekova, sačinjavanja raznih vrsta ugovora kao i iniciranja i pokretanja izvršnog postupka vezanog za navedene oblasti prava.

U navedenom vremenskom periodu kancealarija je ostvarila uspešnu poslovnu saradnju sa stranim klijentima koji su investirali u republici Srbiji u segmentu pružanja konsalting usluga i preduzimanja svih radnji i mera u cilju zaštite uloženog kapitala i efikasnije realizacije investicije.

U navedenom vremenskom intervalu kancelarija sa ponosom istiše činjencu da je vršila edukaciju, praksu i obuku dplomiranih pravnika i studenata.

Zakažite Konsultacije

Zajedno, do Pobede!

- Zoran Jakovljević

Osnivač
Upoznajte tim

Naši Advokati

Jelena Veličković

Jelena Veličković

Rodjena 25.07.1991. godine Obrazovanje: 2012-2016. godine: Osnovne studije na Pravnom fakultetuDecembar 2019. godine: Pravosudni…

Pročitaj VIše